Stowarzyszenie
Czysta Polska

Stowarzyszenie Czysta Polska powstało w 2012 roku, by popularyzować ideę ochrony środowiska naturalnego oraz edukować społeczeństwo w zakresie ekologii. Podejmujemy inicjatywy i projekty mające na celu ochronę cennych przyrodniczo obszarów oraz wspieramy i realizujemy przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami. Jesteśmy organizatorem projektu Czyste Tatry, w ramach którego tysiące wolontariuszy wyruszają co roku na górskie szlaki, by popularyzować w społeczeństwie ideę nie śmiecenia i dbania o nasze wspólne otoczenie. Jest to największe wydarzenie tego rodzaju w Polsce.

Skupiamy wokół siebie prawdziwych pasjonatów proekologicznego stylu życia, miłośników gór oraz innych zakątków Polski, dla których rozwój naszego Stowarzyszenia jest ściśle związany z ochroną naturalnego środowiska i niezwykłej przyrody.

Obecnie Stowarzyszenie organizuje 3 kluczowe projekty: Czyste Tatry, Czysty Bałtyk oraz Czyste Lasy. W 2021 roku otrzymaliśmy prestiżową nagrodę Złotego Spinacza przyznawaną przez Związek Firm Public Relations w Polsce za najlepszy Event Społeczny.

zostaw dobry ślad

Zarząd

Prezydium Stowarzyszenia składa się z pięciu osób.

Funkcję Prezesa Zarządu pełni Maciej Marculanis. Pracę przy projektach ekologicznych rozpoczął w 2019 roku odpowiadając w Stowarzyszeniu Czysta Polska za komunikację oraz pozyskiwanie sponsorów. Od marca 2021 r. pełni funkcję Prezesa Stowarzyszenia. Twórca dwóch ogólnopolskich projektów - Czysty Bałtyk oraz Czyste Lasy. Propaguje ideę budowania bliskiej współpracy i relacji pomiędzy organizacjami pozarządowymi a biznesem.

Prezesem Honorowym jest Rafał Sonik – założyciel Stowarzyszenia, przedsiębiorca, kierowca rajdowy, twórca i pierwszy ambasador projektu Czyste Tatry.

Walne Zgromadzenie Członków

Najważniejszy organ Stowarzyszenia tworzą jednak jego Członkowie, którzy podczas walnych zebrań w drodze głosowania decydują o kluczowych dla organizacji kwestiach.

Jeśli chcesz uzyskać status Członka Stowarzyszenia Czysta Polska, zapoznaj się ze szczegółami dokumentu:

STATUT STOWARZYSZENIA

Komisja Rewizyjna

Działalność Stowarzyszenia pod względem prawnym i finansowym nadzoruje trzech członków Komisji Rewizyjnej.

Scroll to Top