Stowarzyszenie Czysta Polska, jest organizatorem projektu „Czyste Tatry”.

Cele stowarzyszenia to podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska.

Wolontariusze:
+48 601 810 933
wolontariusze@czystapolska.org.pl

Struktura

Stowarzyszenie Czysta Polska

Stowarzyszenie Czysta Polska skupia wokół sobie prawdziwych pasjonatów proekologicznego stylu życia i miłośników gór, dla których rozwój naszej organizacji jest ściśle związany z ochroną naturalnego środowiska i niezwykłej przyrody.

Zarząd

Prezydium Stowarzyszenia składa się z pięciu osób, a funkcję Prezesa Zarządu pełni Rafał Sonik – przedsiębiorca, rajdowiec i pierwszy ambasador projektu Czyste Tatry.

Walne Zgromadzenie Członków

Najważniejszy organ Stowarzyszenia tworzą jednak jego Członkowie, którzy podczas walnych zebrań w drodze głosowania decydują o kluczowych dla organizacji kwestiach. Jeśli chcesz uzyskać status Członka Stowarzyszenia Czysta Polska, zapoznaj się ze szczegółami dokumentu:

Komisja Rewizyjna

Działalność Stowarzyszenia pod względem prawnym i finansowym nadzoruje trzech członków Komisji Rewizyjnej.

Print Friendly, PDF & Email

You don't have permission to register