Stowarzyszenie Czysta Polska, które zawiązało się w grudniu 2012 roku, jest organizatorem projektu „Czyste Tatry”. Zamierzone cele stowarzyszenia to podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska; w tym ochrona cennych przyrodniczo obszarów, prowadzenie edukacji ekologicznej; popularyzowanie idei ochrony środowiska naturalnego i ekologii; przeciwdziałanie nielegalnemu przemieszczaniu i składowaniu odpadów; realizacja przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, wspieranie szeroko rozumianej inicjatywy społecznej obywateli.

„Czyste Tatry” to pierwszy projekt realizowany przez stowarzyszenie „Czysta Polska”. W planach są następne. W kolejnych latach zamierza swoimi działaniami objąć cenne przyrodniczo obszary Małopolski, a następnie całego kraju. Celem stowarzyszenia jest zmiana mentalności Polaków; sprawienie, by nie było w nas akceptacji dla wyrzucania śmieci gdziekolwiek. Stowarzyszenie zamierza stworzyć wizerunek Polaka – świadomego obywatela i wzoru czystości dla Europejczyków.

Partnerzy:
Sponsorzy:
Patroni honorowi: