Aby wziąć udział w akcji Barefoot Projekt Czysta Plaża, należy uzupełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy. W akcji może wziąć udział nieograniczona liczba osób, dlatego zachęcajcie do wspólnego sprzątania plaż swoją rodzinę, znajomych i przyjaciół.

Uwaga!
Osoby niepełnoletnie proszone są o wypełnienie i dostarczenie w dniu akcji formularza wypełnionego przez rodziców/opiekunów formularza wypełnionego przez rodziców/opiekunów.

08.07.2017 Gdańsk, Moloteka – Drużyna Filipa Chajzera
08.07.2017 Gdańsk, Moloteka – Drużyna Krzysztofa Jankesa Jankowskiego
13.07.2017 Łeba, Copacabana Beach Club
22.07.2017 Warszawa, Beach Bar
Zapoznałem/zapoznałam się z regulaminem dla wolontariuszy akcji "Barefoot Projekt Czysta Plaża".
Mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy w charakterze Wolontariusza podczas akcji "Barefoot Projekt Czysta Plaża".
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora akcji „Barefoot Projekt Czysta Plaża”, czyli Stowarzyszenie „Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 t.j. z późn. zm.).
Wyrażam zgodę na przesyłanie przez organizatora akcji „Barefoot Projekt Czysta Plaża”, czyli Stowarzyszenie „Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie, na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej newslettera zawierającego informacje o akcji lub kolejnych akcjach w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. z późn. zm.).
Dane osobowe osób biorących udział w akcji „Barefoot Projekt Czysta Plaża” podlegają ochronie zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 t.j. z późn. zm.) i będą wykorzystywane wyłącznie do celów przeprowadzanej akcji. Administratorem danych osobowych jest organizator akcji „Barefoot Projekt Czysta Plaża”, czyli Stowarzyszenie „Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie. Uczestnikowi akcji „Barefoot Projekt Czysta Plaża” przysługuje prawo do wglądu oraz uzupełniania, uaktualniania, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Podanie danych jest dobrowolne. Poprzez wypełnienie i podpisanie niniejszego załącznika uczestnik akcji „Barefoot Projekt Czysta Plaża” wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych dla potrzeb akcji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.2015.2135 t.j. z późn. zm.) i do otrzymywania informacji o akcji lub kolejnych akcjach drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2016.1030 t.j. z późn. zm.).
Niniejszym udzielam organizatorowi akcji „Barefoot Projekt Czysta Plaża”, czyli Stowarzyszeniu „Czysta Polska” z siedzibą w Krakowie nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć oraz nagrań video z moim wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania; zgoda obejmuje wykorzystanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć oraz nagrań video, za pośrednictwem dowolnego medium, w celach promujących akcję „Barefoot Projekt Czysta Plaża” oraz informujących o niej, wliczając w to w szczególności wystawy w miejscach publicznych, oraz publikacje w gazetach, czasopismach okresowych, czasopismach okazjonalnych, folderach, publikacjach elektronicznych, stronach www, wystawach, konkursach etc.
Partnerzy:
Sponsorzy:
Patroni honorowi: