Aby wziąć udział w akcji Barefoot Projekt Czysta Plaża, należy uzupełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy. W akcji może wziąć udział nieograniczona liczba osób, dlatego zachęcajcie do wspólnego sprzątania plaż swoją rodzinę, znajomych i  przyjaciół.

23.06 Warszawa, Temat Rzeka
9.07 Gdynia, Contrast Cafe
16.07 Poznań
30.07 Łeba
Oświadczam, że mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy w charakterze wolontariusza podczas trwania akcji "Barefoot Projekt Czysta Plaża".
Oświadczam, że zostałem(am) poinformowany o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
Oświadczam, że zapoznałem(am) się z regulaminem dla wolontariuszy Barefoot Projekt Czytsa Plaża.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Czysta Polska zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późniejszymi zmianami).
Wyrażam zgodę na przesyłanie na udostępniony przeze mnie adres poczty elektronicznej newslettera zawierającego informacje handlowe w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz. U. z 2002 r. nr 144 poz. 1204 ze zm.).
Wyrażam zgodę na wykorzystanie mojego wizerunku na w/w stronie zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.).