Projekt „Czyste Tatry”.
Głównym celem jest ochrona cennego przyrodniczo obszaru Tatr w większości położonego na terenie parku narodowego. Na obszarze tym występuję chronione gatunki roślin i zwierząt. Przyroda nieożywiona również na obszarze parku narodowego jest chroniona i unikatowa. Tymczasem Tatrzański Park Narodowy przecina ok. 245 km szlaków turystycznych. Rocznie na obszar TPN wchodzi ok. 3 mln turystów. Niestety wiele z nich pozostawia po sobie śmieci, co bezpośrednio wpływa na podłoże (gleba, ściółka leśna, roślinność, skały), a także chronione gatunki zwierząt.

Projekt „Czyste Tatry” ma charakter cykliczny. Podczas finału akcji na szlaki Tatr wyruszają wolontariusze, by wziąć udział w akcji ich sprzątania. Wyposażeni w degradowalne worki na śmieci, rękawice, identyfikatory, mapy, w tym samym sprzątają określone wcześniej rejony gór.

Szczegółowe informacje o projekcie i rejestracja uczestników: www.czystetatry.pl.

Barefoot Projekt Czysta Plaża
Stowarzyszenie „Czysta Polska” cały czas rozszerza zakres swojej działalności. Kolejnym region, w którym przeprowadza akcje sprzątania, są polskie plaże uznawane są za jedne z najpiękniejszych w Europie. Zachwyceni są nimi nie tylko turyści, ale także zajmują one wysokie miejsca w rankingach magazynów podróżniczych. O ich wysokiej ocenie decydują piękne krajobrazy i miękki żółty piasek, po którym najprzyjemniej spaceruje się bosą stopą.
Barefoot Projekt Czysta Plaża wspierany przez Stowarzyszenie „Czysta Polska” angażuje wolontariuszy, którzy wspólnie sprzątają polskie plaże, byśmy mogli po nich spacerować bosą stopą i jednocześnie dbać o bezpieczeństwo zwierząt.

Partnerzy:
Sponsorzy:
Patroni honorowi: